Palvelun nimi
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot
Tietolähteet
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen