Palvelun nimi Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston Voyager-kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Hilkka Alila, , 0401415051
Kirjaston johtaja Minna Koistinen
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakassuhteen hoito kirjaston käyttäjään. Kirjasto käyttää rekisteriä lainauksen valvontaan, lainausoikeuden valvontaan, viestintään ja tilastointiin.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole käytössä
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakaskohtainen salasana on henkilökunnalta salattu. Oamkin opiskelijoiden opiskelijatunnus. Kirjastokortin tunnus ja asiakassuhteen rekisteröintipäivä, asiakas- ja tilastointiryhmä. Maksut ja maksuhistoria. Asiakkaan tietoihin tallennetaan tieto korvattavaan aineistoon kohdistetuista toimenpiteistä.

Kirjastojärjestelmän sisäisiä tietoja: asiakasID, asiakastietojen ja sähköpostiosoitteen vanhenemispäivät, rekisteröinti- ja päivityspäivä, huomautuskentät, tietojen käsittelijän tunniste sekä institutionID, numeeriset tilastot tehdyistä varauksista ja lainoista.

Asiakkaalla lainassa ja varauksessa oleva aineisto. Asiakkaan lainaushistoria ei ole jäljitettävissä palautusten jälkeen. Aineiston lainaushistoria on kirjaston henkilökunnan saatavissa.
Tietolähteet Asiakkaan ilmoittautumislomakkeella antamat ja henkilötietojen muutoslomakkeella lähettämät sekä suullisesti ilmoittamat tiedot.

Oamkin opiskelija- ja henkilökuntarekisterit ja Väestörekisterikeskus tai muu ulkopuolinen opiskelija- tai osoiterekisteri.

Palvelun käyttötiedot, esimerkiksi lainausten lukumäärät, tallentuvat automaattisesti asiakkaan tietoihin.

Oulun yliopiston tai Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston asiakkaan tietoja siirtyy väliaikaisesti asiakasrekisteriimme hänen käyttäessään yhteislainauspalvelua. Siirtyvät tiedot: Asiakkaan nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Kirjaston henkilökunta.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Asiakkaan henkilö-, lainaus- ja maksutietoja voidaan luovuttaa laskutusta ja perintää varten ammattikorkeakoulun ulkopuolisille tahoille.

Verkkomaksamisessa henkilötietoja siirtyy Paytrail Oyj:lle ja se käsittelee henkilötietoja vain maksupalvelun tarjoamiseen tai ylläpitämiseen perustuvan perustellun tarpeen johdosta.

Leevin kautta Oulun yliopiston tai Kajaanin ammattikorkeakoulun kokoelmista aineistoa tilaavan asiakkaan tiedot siirtyvät kyseisen kirjaston asiakasrekisteriin. Henkilötunnus ei siirry.

Asiakkaan erillisellä suostumuksella henkilötietoja siirretään Leevin käyttämän Finnan rekisteriin. Finnan tietosuojaseloste: https://oamk.finna.fi/Content/register_details

Kirjasto ei luovuta asiakasrekisteriin kerättyjä henkilö- ja osoitetietoja muuhun ulkopuoliseen käyttöön.
Tietojen säilytysaika Asiakastiedot poistetaan järjestelmästä, jos asiakas ei ole ollut aktiivinen viiteen vuoteen tai asiakkaan omasta pyynnöstä, jos asiakkaalla ei ole lainoja eikä avoimia saatavia kirjastolle. Noutamattomat kortit ja niihin liittyvät lomakkeet sekä järjestelmään tallennetut tiedot poistetaan noin vuoden kuluttua ilmoittautumispäivästä. Yhteislainauksessa siirtyvät tiedot poistetaan kerran vuodessa.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Sopimus