Palvelun nimi Sympa HR -henkilötietojärjestelmä
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Ritva Rancken, , 0504328296
Yhteydenotot:

Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Käyttötarkoituksena on henkilöstön henkilö- ja työsuhdetietojen ajantasainen hallinta työsuhteen aikana työsuhteen ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään työnantajana, työntekijän ja työnantajan välisen työsopimuksen täytäntöönpanoon, työtehtävään liittyvään matkustamiseen sekä työntekijän työsuhde-etujen täytäntöönpanoon.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei tehdä
Palvelussa käytettävät henkilötiedot - Työntekijän henkilötiedot, pankkitilitiedot, yhteystiedot, työsuhdetiedot, palkkatiedot, poissaolotiedot, lomatiedot, tehtävänkuvat, työhistoria, tutkinnot ja muut opinnot, henkilöstökoulutukset sekä muut työsuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tiedot.

- Työnhakijan työhakemuksen tiedot: henkilötiedot, yhteystiedot, tutkinnot ja muut opinnot, työkokemus, kielitaito ja muu osaaminen, vapaamuotoinen kertomus työnhakijasta itsestään, cv ja vapaamuotoinen hakemus.
Tietolähteet Tiedot kerätään työntekijältä ja työnhakijalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös esimieheltä, henkilöstöpalveluista, palkanlaskennasta ja henkilöstökoulutuksen järjestäjältä.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Tietoja käsittelevät henkilöstöpalveluiden henkilöstö ja esimiehet omien alaistensa osalta ja IT-palvelut tietojärjestelmän käyttöön liittyen. Tietojen käsittelijät käyttävät tietoja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja vain omiin työtehtäviinsä liittyen.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja luovutetaan
- palkanmaksua varten palkanmaksusta huolehtivalle alihankkijalle
- työterveyspalveluille
- vakuutusyhtiölle
- matkatoimistolle
- erillisestä pyynnöstä tilintarkastajalle tai viranomaiselle (eläkelaitos, Tilastokeskus)
Tietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan ja sen jälkeen tarvittavilta osin työsopimuslain edellyttämän ajan. Muut kuin lainsäädännön perusteella säilytettävät tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluttua työntekijän työsuhteen päätyttyä. Työnhakijan tiedot säilytetään työnhakijan itse määrittämän säilytysajan mukaisesti joko 6 kuukautta tai 12 kuukautta hakemisajankohdasta lukien.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö
  • Sopimus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu