Palvelun nimi Heta
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Ville Valtonen, , 0503174785
Juha-Pekka Pihlajakoski, , 0504088146
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriin talletetaan Oulu ammattikorkeakoulun ulkoisten asiakkaiden, henkilökunnan ja yritysten tietoja. Järjestelmässä on erilaisia asiakastietojen haku- ja luokittelurutiineja. Järjestelmällä tuotetaan mm. osoitetarroja, sähköpostilistoja, puhelin- ja henkilökuntaluetteloita.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Oulun seudun ammattikorkeakoulun ulkoisten asiakkaiden, henkilökunnan ja yritysten tietoja.
Tietolähteet Asiakastietoja rekisteröidään erilaisissa asiakaskontaktitilanteissa,
henkilökunnan tietoja ylläpitävät Oamkin yksiköt.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Henkilötietoja käsittelevät ne henkilöt joiden työnkuvaan se kuuluu.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja ei luovuteta Oamkin ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika Toistaiseksi
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö
  • Sopimus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu